τα Νέα μας

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ

Στρώθηκε τραπέζι σε 110 σπίτια! Μεγάλη η ικανοποίηση των εθελοντών που υποστηρίζουν το Δωρητήριο Τροφίμων των Ενεργών Πολιτών Λάρισας. Χάρη στις προσφορές των παραγωγών και...
Read More

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ενημέρωσαν για τον εθελοντισμό και το περιβάλλον Μια από τις σημαντικές τακτικές δράσεις που αναπτύσσουν οι «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας» είναι και αυτή της ενημέρωσης των...
Read More