ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Διάθεσε τα Προϊόντα σου

Φίλε/η παραγωγέ

Φιλοσοφία της δράσης «Χωρίς Μεσάζοντες» των «Ενεργών Πολιτών Λάρισας» είναι η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ εσάς και τους καταναλωτές. Για να πραγματοποιηθεί αυτή χρειάζεται να επιδιώξετε την προώθηση προϊόντων που θα συνδυάζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Για την καλύτερη ποιότητα είναι απαραίτητο να υπάρχουν παραστατικά ορθής  καλλιέργειας και πιστοποιητικά ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Σε ότι αφορά τη χαμηλότερη τιμή, θα πρέπει αυτή να θεωρείται τιμή χονδρικής με δεδομένες τις πολύ μεγάλες ποσότητες που διατίθενται στις δράσεις μας, την απουσία μεσιτικών καθώς και την άμεση πληρωμή των προϊόντων σας από τους καταναλωτές.

Πώς να συμμετάσχω;

Βήμα 1: Συγκεντρώστε τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Πριν προωθήσετε την αίτησή σας παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχετε στην κατοχή σας:

Παραγωγοί:

 1. Άδεια υπαίθριου εμπορίου
 2. Βεβαίωση ισχύος από οικείο Δήμο όπου να βεβαιώνει ισχύει της άδειας μέχρι τη συνταξιοδότηση και ότι και ότι είναι παραγωγός του συγκεκριμένου προϊόντος
 3. Δήλωση ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους
 4. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων
 5. Τήρηση κανόνων τυποποίησης / συσκευασίας
 6. Φορολογικά παραστατικά (π.χ. ταμειακή, αποδείξεις)/ απαλλακτικά έντυπα. (Αν είναι πάνω από 15000€ και έχει επιδότηση πάνω από 5000€ υποχρεούται να εκδίδει από ταμειακή)
 7. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. **( για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα του στο τόπο της διάθεσης)

Μεταποιητές::

 1. Άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας
 2. Πιστοποιητικό ISO, HACCP
 3. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων
 4. Τήρηση κανόνων τυποποίησης / συσκευασίας
 5. Φορολογικά παραστατικά (ταμειακή και μερικά μπλοκ αποδείξεων για παν ενδεχόμενο)
 6. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα του στο τόπο της διάθεσης

Bήμα 2: Συμπληρώστε την αίτηση

Προχωρήστε συμπληρώνοντας την αίτηση κατευθείαν εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλεφωνικά στο 241.301.19.72  για να συμπληρώσετε χειρόγραφα την αίτηση στην έδρα μας

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ